Probeer niet volledig te zijn, maar communiceer kort en bondig en begin met je belangrijkste boodschap.

Onderzoek wat de ander precies bedoelt, voordat je daarop reageert, want vaak bedoelen we hetzelfde, maar drukken we het anders uit.

Probeer eerst te luisteren om de ander te begrijpen, zodat je gerichter communiceert en beter aansluit op de ander.

Je hebt altijd een keuze hoe je reageert en dus communiceert in een bepaalde situatie. Dus hoe wil je reageren op een situatie?

Vragen behelzen verkapte mededelingen, behoeftes of standpunten. Vraag je wel eens af wat de intentie is achter iemands vraag?

Probeer aan te sluiten bij de ander, oftewel ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’.