Eerst geloven dan zien, in plaats van eerst zien dan geloven. Je gaat pas dingen zien als je erin gelooft, niet alleen in jezelf maar ook in de ander. In hoeverre geloof jij in je medewerkers?

Creëer leiders in plaats van volgers. Geef jij medewerkers de ruimte om te groeien en jou voorbij te streven of houd je hen (onbewust) klein?

Door als leidinggevende iedereen gelijk te behandelen, creëer je meer ongelijkheid (illustratie: links). Iedereen is namelijk anders en heeft andere behoeften en kwaliteiten. Behandel de ander dan ook niet gelijk maar wel gelijkwaardig (illustratie: rechts).

Zorg voor een goede verbinding tussen de collectieve ambitie van je afdeling of organisatie en de individuele ambities van je medewerkers. Laat die ambitie van je organisatie leidend zijn als medewerkers tegen problemen aanlopen die opgelost moeten worden.

Zorg dat je medewerkers niet alleen ergens bij horen, maar vooral ergens deel van uitmaken. In hoeverre zijn je collega’s trots om voor de organisatie en voor jou te werken?

We hebben het altijd over leiderschap, maar nooit over volgerschap. Echte leiders kunnen ook goed volgen. Voel je niet verheven boven anderen maar wees bescheiden en dienstbaar. Jij als leidinggevende bestaat bij de gratie van jouw volgers. Hoe vaak laat jij je leiden door ideeën van collega’s?

Waardeer iedereen die jouw ideeën, standpunten en besluiten durven te challengen. In hoeverre challengen mensen jouw ideeën en wat zegt dat over jou? It needs to be ‘durft’ instead of ‘durven’

Leer een beer niet vliegen, maar perfectioneer zijn klimkunst. In hoeverre zet jij de ander in zijn kracht en benut je zijn talenten en kwaliteiten?

Bekijk medewerkers elke keer weer met nieuwe ogen en je zult hun talenten en kwaliteiten beter zien en benutten. Wanneer heb je bewust je oordeel over een collega opgeschort en wat ben je toen gaan zien?