Samenwerken is werken aan het samen.

Zonder Shit geen Shine  Om als team te kunnen shinen, moet je samen ook shit meemaken. Zonder constructief conflict geen commitment.

Iedereen kan naar eigen kunnen een bijdrage leveren aan het groter geheel. Worden de talenten en kwaliteiten van iedereen benut binnen het team?

De meeste stemmen gelden is een achterhaald concept. Betrek daarom ook de stem van de minderheid in je besluitvorming, zodat je tot kwalitatief betere besluiten komt. Vraag aan de minderheid wat ze nodig hebben om mee te gaan in het meerderheidsbesluit.

Als je een bepaalde reactie of gedrag wilt zien bij de ander, prijs de ander dan al bij voorbaat voor het in zich hebben van dat gedrag.

Wees bewust van je oordelen en maak die milder. Verwonder je in plaats van te veroordelen. Welke oordelen heb je en hoe kan je die milder maken?