Geef met een krachtige ambitie aan wat je beoogt te bereiken met een verandering. Dit creëert duidelijkheid en focus voor iedereen. Vertaal deze ambitie naar concrete doelen en acties op korte en middellange termijn.

Pin je niet vast aan een plan, maar pas het al doende aan als dat nodig is in de praktijk. Hoe flexibel ga jij om met een plan?

Continuïteit is belangrijk waarbij je het verleden koestert en het nieuwe omarmt. Er is pas ruimte voor iets nieuws als je ook echt tijd neemt om afscheid te nemen van het oude. In hoeverre (l)eer je (van) het verleden en sta je open voor de toekomst?

Weerstand tegen verandering is waardevolle informatie waar je je voordeel mee kunt doen. Dus wees blij als mensen weerstand tonen, het is een teken van betrokkenheid. Wanneer was je voor het laatst blij met weerstand en wat heeft dit je opgeleverd?

Elke verandering of vernieuwing voelt onwennig en ongemakkelijk in het begin. Vergelijk het met het poetsen van je tanden, maar dan met de hand die je normaal niet gebruikt. In hoeverre durf jij uit je comfortzone te stappen?

Ga voor “quick wins’, een aantal kleine stappen in de goede richting die mensen vertrouwen geven dat het kan. Wat zijn de quick wins die jij kunt benutten in deze verandering?