Benader de ander niet zoals jij benaderd wilt worden, maar zoals de ander dat graag zou willen.

De reactie van de ander wordt grotendeels bepaald door jouw acties. In hoeverre denk je van tevoren bewust na over de acties die je gaat ondernemen?

Als je een bepaalde reactie of gedrag wilt zien bij de ander, prijs de ander dan al bij voorbaat voor het in zich hebben van dat gedrag. Wanneer heb jij iemand gecomplimenteerd voor het gedrag dat je vaker wilde zien bij diegene?

Benadruk de overeenkomsten in plaats van de verschillen om mensen mee te krijgen. Wat heb je gemeen met de ander?

Geef de ander het gevoel dat hij keuzevrijheid heeft en vrij is om zijn eigen keuzes te maken.

Volg de ander voordat je gaat leiden. Pas jezelf eerst aan als je wilt dat de ander je gaat volgen.